תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) (להלן "האתר").
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש)", ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
מטרת מסמך זה היא להגדיר את מדיניות האתר בכל הנוגע לשימוש בו, על מנת להבטיח שימוש נאות וחוקי במשאבים אלה. מדיניות זו מתייחסת לכל מי שמשתמש באתר להלן "המשתמש."


זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל-פי אמנות בין-לאומיות, כולל אלה המתפרסמים באתר זה, שייכים לסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) . כמו כן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו - הנם של הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו), או של צדדים שלישיים שהסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) קיבל מהם רשיון שימוש כדין, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל האתר באמצעות קישור, .
זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן "החומר המוגן",( אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
המשתמש רשאי להכנס לאתר, להוריד ולהדפיס דפי תוכן על בסיס זמני, לשימוש אישי בלבד ולמטרות פרטיות ולא מסחריות.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ"ל ללא הסכמה מראש ובכתב של הסופר.
באתר נמצאים תכנים מגוונים המתפרסמים על-פי הסכם או הבנה בין הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה כאמור לסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) להשתמש באותם התכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מבעל הזכויות בתכנים אלה.
חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, תמונות וכד') תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד ג', המחזיק בזכויות באותו מידע. על המשתמש לוודא מראש, כי הוא רשאי לעשות שימוש במידע במסגרת השימוש באתר, לרבות יצירת דף מידע.
השימוש באתר למטרת רווח, כולל פרסום מסחרי - אסור בהחלט.
הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) אינו אחראי ולא יהיה אחראי לא לכל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש באתר, כתוצאה מהורדת חומרים ממנו, לרבות הדבקות מוירוסים.
הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) אינו אחראי לכל האתרים המקושרים אל האתר ואינו אחראי לתוכנם של אתרים חיצוניים או דפים המקושרים לאתר של הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו). השימוש בקישור הוא על אחריות המשתמש בלבד.
הסופר ישראל ויסלר (פוצ'ו) שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש. המשתמש מחוייב לקרוא דף זה מעת לעת על מנת להתעדכן.

 

 

דף הבית | קצת היסטוריה... | רשימת הספרים | שאלות ותשובות | מן המגירה | הגלריה | צור קשר | תנאי שימוש | מפת האתר